Høy forekomst av lyskesmerter i fotball


Høy forekomst av lyskesmerter i fotball

En dansk forskergruppe har sett på hofte- og lyskesmerter hos danske fotballspillere.

Nyheter

Totalt ble 695 fotballspillere fra 40 ulike lag i dansk 1.-4. divisjon inkludert i studien. Spillerne svarte på to spørreskjemaer før sesongstart. I ett spørreskjema ble spillerne bedt om å svare på varighet og forekomst av hofte- og lyskesmerter i foregående sesong. I det andre skjemaet (HAGOS) ble de samme spillerne bedt om å opplyse om nåværende hofte- og lyskestatus.

Resultatene fra studien viste at nesten halvparten av spillerne hadde opplevd denne typen smerter i løpet av foregående sesong. Av disse hadde nær 30% hatt plager i mer enn seks uker

condition,• Office Intracavernosal Injection Tests generic viagra online for sale.

.

Spillerne som oppga denne typen langvarige skader i foregående sesong, hadde også dårligst prognoser ved oppstart påfølgende sesong.

Kilde:

Thorborg K, Rathleff MS, Petersen P et al
. Prevalence and severity of hip and groin pain in sub-elite male football: a cross-sectional cohort study of 695 players. Scand J Med Sci Sports 2017;27(1):107-114.  


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *