Styrketrening ved hodepine


Styrketrening av nakke og skuldre har i litteraturen vist god effekt ved hodepine. Men hvilket treningsopplegg fungerer best?
Nyheter

I en klynge-randomisert studie fikk alle deltakerne gjøre de samme øvelsene i 20 uker, men med ulike tidsvarianter.
I studien deltok 573 kontorarbeidere. De ble tilfeldig fordelt til fire ulike treningsgrupper og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppene fikk totalt en times styrketrening per uke, og øvelsene var rettet mot nakke og skuldre
.
En time, med eller uten veiledning
Treningstiden var noe ulik for de ulike gruppene. En gruppe trente 20 minutter tre ganger per uke med minimal veiledning fra fysioterapeut. En annen gruppe trente en time en gang per uke, under veiledning fra fysioterapeut. En tredje gruppe trente 20 minutter, tre ganger per uke, under veiledning fra fysioterapeut. Den siste intervensjonsgruppen trente sju minutter, ni ganger per uke, under veiledning fra fysioterapeut.
Programmet i sum for en uke var likt for alle deltakerne, og bestod av ulike øvelser med manualer som skulle høyne muskelaktiviteten i nakke og skuldre. I starten av treningsprogrammet ble øvelsene utført med opp mot 20 repetisjoner (av 1RM), og i sluttfasen opp mot åtte repetisjoner (av 1RM)

with your What is sildenafil? • Hormone replacement therapy for hormonal.

.
Frekvens og intensitet
Alle deltakerne fylte ut et spørreskjema før og etter intervensjonsperioden. Det ble spurt om hodepinens frekvens og intensitet, samt om bruken av smertestillende medisiner.
Effekt
Samtlige intervensjonsgrupper reduserte både frekvensen og intensiteten av hodepinen med ca. 50% sammenliknet med kontrollgruppen. Bruken av smertestillende medisin minsket betydelig etter intervensjonen, men kun for gruppene som fikk veiledet trening.
Forfatterne konkluderte med at dette styrketreningsprogrammet gir god effekt for pasienter med hodepine – uansett hvilken av tidsvariantene som velges.
Kilde: Andersen CH, Jensen RH, Dalager T, Zebis MK, Sjøgaard G, Andersen LL. Effect of resistance training on headache symptoms in adults: Secondary analysis of a RCT. Musculoskelet Sci Pract 2017;32:38-43.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *