Forfatter: abpeder

 • Styrketrening ved hodepine

  Styrketrening ved hodepine

  Styrketrening av nakke og skuldre har i litteraturen vist god effekt ved hodepine. Men hvilket treningsopplegg fungerer best? Nyheter   I en klynge-randomisert studie fikk alle deltakerne gjøre de samme øvelsene i 20 uker, men med ulike tidsvarianter. I studien deltok 573 kontorarbeidere. De ble tilfeldig fordelt til fire ulike treningsgrupper og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppene fikk…

 • Korsbåndskader: komplikasjoner ved valg av operasjonsmetode

  Korsbåndskader: komplikasjoner ved valg av operasjonsmetode

  Man kan bruke hamstringssene eller patellarsene for å rekonstruere korsbånd . Å bruke en hamstringssene, medførte nesten tre ganger større sannsynlighet for å ende opp med pasientskadeerstatning . Nyheter   Dette viser en ny studie med førsteforfatter Per-Henrik Randsborg, overlege ved Kneseksjonen, Ahus. Randsborg har sammenlignet bruk av to forskjellige senegraft for å rekonstruere fremre…

 • Høy forekomst av lyskesmerter i fotball

  Høy forekomst av lyskesmerter i fotball

  Høy forekomst av lyskesmerter i fotball En dansk forskergruppe har sett på hofte- og lyskesmerter hos danske fotballspillere. Nyheter Totalt ble 695 fotballspillere fra 40 ulike lag i dansk 1.-4. divisjon inkludert i studien. Spillerne svarte på to spørreskjemaer før sesongstart. I ett spørreskjema ble spillerne bedt om å svare på varighet og forekomst av…