Fysioterapeut som er utdannet fra Høgskolen i Oslo & Akershus. Han har videre tatt sin masterutdanning i Manuellterapi ved University of Brighton. Sertifisert som AktivA instruktør (aktiv med artrose).

Anders’ kvalifikasjoner

  • AkitvA sertifisert
  • Idrettsmedisin
  • Opptrening og rehabilitering etter skader og operasjoner
  • Smerte og smertevitenskap 

MSc

Neuromuskuloskeletal physiotherapy

Allmennpraksis fysioterapi

Videreutdanning i manuell terapi

Offentlig avtale

Anders Blomberg Pedersen har avtale med det offentlige om å behandle pasienter til kun tilsvarende egenandel som ved offentlige behandlingsinstutisjoner.