Fysioterapeut som er utdannet fra Høgskolen i Oslo & Akershus. Hun har videre tatt videreutdanning for barn ved Oslo MET. Sertifisert som AktivA instruktør (aktiv med artrose).

Vibekes kvalifikasjoner

  • AkitvA sertifisert
  • Videreutdanning med barn
  • Opptrening og rehabilitering etter skader og operasjoner
  • Smerte og smertevitenskap
  • Idrettsmedisin

Fysioterapeut

Spesialisering i fysioterapi for barn

Allmennpraksis fysioterapi

Allmennpraksis fysioterapi

Offentlig avtale

Vibeke Amstel har avtale med det offentlige om å behandle pasienter til kun tilsvarende egenandel som ved offentlige behandlingsinstutisjoner.